Memoriál československých parašutistů 2017 - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Memoriál československých parašutistů 2017

AKCE S VEŘEJNOSTÍ

ÚVODNÍ INFORMACE
*  CO: Vzpomínkový pochod o vzdálenosti 70 km k připomenutí paraskupin zasazených do protektorátu během 2. světové války
*  KDY: 11. - 12. listopadu 2017, úvodní nástup v 11:00 dne 11. 11. 2017
*  KDE: Start na letišti Chrudim, vjezd do areálu z ulice Škroupova (parkování zajištěno v areálu letiště)
*  KUDY: Po stopách paraskupiny Tungsten, ale i dalších významných místech historie naší vlasti, cíl v prostoru skutečného zakončení putování paraskupiny Tungsten.


PODMÍNKY
*  Pochod je organizován výhradně pro DRUŽSTVA se 2 členy.
*  Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky, obzvláště pak za snížené viditelnosti.
*  Časový limit pro úspěšné absolvování je 20 hodin.
*  Pro úspěšné dokončení a získání medaile je zapotřebí, aby oba členové týmu dorazili do cíle společně a v časovém limitu.
*  Přihlášky vyplnit do elektronického formuláře nejpozději do 15. 10. 2017.
*  Startovné za celý tým (800 Kč) zaslat do 15. 10. 2017 na účet Klubu chrudimských výsadkářů č. 2001242123/2010.
*  Do zprávy pro příjemce uvést název Vašeho týmu.
*  Slavnostní ukončení, předání medailí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 12. listopadu 2017 po dokončení pochodu, přibližně okolo 09:00.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
*  Kapacita vzpomínkového pochodu je omezena na 300 dvoučlenných týmů.
*  Mapové podklady s doplňujícími informacemi budou účastníkům předávány postupně v průběhu jejich přesunu.
*  Časy startu jednotlivých družstev budou zveřejněny na webu pochod70.unas.cz minimálně jeden týden před začátkem pochodu.
*  Za vodu a stravu si každý účastník během pochodu zodpovídá sám. Drobné občerstvení v průběhu zajištěno (ovoce, čokoláda), hlavní jídlo po dokončení pochodu.
*  V případě nepřipsání platby na výše uvedený účet do 15. 10. 2017 bude přihláška stornována.
*  Pokud bude obdržena pouze platba a do uvedeného data nebude doručena přihláška, dojde ke vrácení platby na účet odesílatele a přihlášení bude tímto stornováno.
* Pokud se ze zdravotních či jiných důvodů účastník ze závodu odhlásí do 15. 10. 2017, bude mu vrácena celá částka, ponížena o výdaje za příchozí a odchozí platbu.
*  Pokud se účastník ze závodu odhlásí po tomto datu, nebo bez odhlášení na start nedorazí vůbec, nebude mu ze zaplacené částky vrácena žádná finanční náhrada, neboť pořadateli pochodu vzniká škoda zakoupením nadbytečných upomínkových předmětů a občerstvení.
*  Případné změny v družstvech hlaste co nejdříve na email pochod70@seznam.cz, úpravy bude možné provést i před začátkem konání akce na letišti v Chrudimi, z časových důvodů se však snažte tyto změny hlásit v dostatečném předstihu na uvedený email.
*  Tepelný komfort a sociální zařízení v omezené kapacitě zajištěno v místě cíle.
*  Odvoz zpět na start na letiště v Chrudimi bude hromadný, ihned po vyhlášení pochodu.
*  PLATBA A PŘIHLÁŠENÍ SE NA POCHOD V MÍSTĚ KONÁNÍ JIŽ NENÍ UMOŽNĚNO!KONTAKTNÍ OSOBA
                                                                               REGISTRACE ZDE

por. Mgr. Jakub PROS
tělovýchovný náčelník  
tel.: 601 579 417
pochod70@seznam.cz

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky