Home page > O nás

O nás

43. výsadkový prapor Chrudim je lehký výsadkový prapor typu komando, přičemž v Armádě České republiky je jedinou jednotkou tohoto typu. Prapor představuje hlavní expediční sílu Armády České republiky s vysokou mobilitou. Je předurčen k plnění taktických úkolů na území ČR i mimo něj a to samostatně nebo v rámci národního i aliančního uskupení sil. V boji je určen k eliminaci schopností protivníka zejména rychlým manévrem a vedením pohyblivé a rozhodné činnosti při různých druzích operací, za každého počasí a v jakémkoliv terénu a k vedení boje v hloubce sestavy nepřítele.
Prapor je připraven k nasazení samostatně nebo v sestavě brigády k plnění úkolů v operacích bojového i mírového charakteru. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura rozčleněná do tří základních částí: části bojové, bojové podpory a logistické. 43. výsadkový prapor je připraven k provedení plného spektra vojenských operací, zejména úderného charakteru, operací na podporu stability a pomoc obyvatelstvu na území České republiky, např. posílení státní hranice, střežení důležitých objektů či pomoc obyvatelstvu při přírodních a humanitárních katastrofách. Prapor je zejména vycvičen a schopen provádět:

  • taktický vzdušný výsadek
  • boj v zastavěných a opevněných oblastech
  • boj v členitém terénu
  • léčky
  • přepady
  • diverzní akce
  • bojové patrolování v operacích na vynucení míru


Naprostá většina příslušníků 43.vpr absolvovala více než jednu zahraniční misi. Chrudimští výsadkáři byli nasazeni na území bývalé Jugoslávie (SFOR, KFOR, TFH, UNPROFOR) v Afghánistánu, Kuvajtu i v Albánii a byli první, kdo vyslal vojenskou jednotku do zahraniční operace OMLT v Afghánistánu a EUTM Mali.

Nahoru